Dla Agencji Nieruchomości i Developerów: 

Jedna stała niska miesięczna stawka za publikację ofert bez żadnego limitu na wszystkie nasze portale z grupy dHome

  • 49 zł / miesiąc - przy płatności miesięcznej
  • 45 zł / miesiąc - przy płatności kwartalnej
  • 40 zł / miesiąc - przy płatności półrocznej
  • 35 zł / miesiąc - przy płatności rocznej
  • Promowanie ogłoszenia na stronie głównej 10 zł / 7 dni
  • Podbicie ogłoszenia na pierwszą stronę 7 zł

Wyróżnienie ogłoszenia

  • 7 dni - 7 zł
  • 14 dni - 10 zł

 

Dla osób prywatnych 

Zamieszczenie 1 ogłoszenia przez osoby prywatne jest całkowicie darmowe.
Każde kolejne ogłoszenie podlega opłacie 5 zł.

  • Promowanie ogłoszenia na stronie głównej 3 zł / 7 dni
  • Podbicie ogłoszenia na pierwszą stronę 2 zł